Anmäl dig till våra studiecirklar genom att kontakta oss!

Studiecirklarna är främst för dig som saknar grundkunskaper inom dator- och mobil. Det går även utmärkt att delta om du aldrig använt en dator eller mobil tidigare!

Våra studiecirklar görs i samarbete med Studiefrämjandet Uppsala Västmanland!

Kostnader för dig som privatperson

Just nu är våra studiecirklar gratis ända till slutet av 2023! I övriga fall är de tre första studiecirklarna är gratis, därefter kan du välja att bli medlem för att fortsätta delta i studiecirklarna det kalenderåret.

Du som vill stötta oss kan göra det genom att betala 100 kr och bli stödmedlem!

Kostnader för föreningar och organisationer

Vi håller gärna studiecirklar på din organisation eller förening!
Kostnaderna är i sådana fall timarvodet till våra ungdomar som arbetar. 

Kunskapsmaterial

Oavsett hur vi planerar studiecirkeln är det alltid du och dina frågor som är i fokus. Vi hjälper dig bara med det som du vill lära dig och det du känner att du har nytta av!
Tidigare har vi gått igenom hur du skickar mail, ringer videosamtal, startar ett FaceBook-konto, hur du skyddar dig mot falska butikssidor på nätet och annat som är bra och viktigt att veta!

Lokaler

Vi håller våra studiecirklar i lokaler och på andra mötesplatser.

Just nu har vi studiecirklar på:

Kontakten i Gottsunda Centrum

År 2022 höll vi studieciklar på: 

Kontakten i Gottsunda Centrum

Örnens Seniorbostäder

Äldrecenter Samariterhemmet Diakoni

Träffpunkt Bozorgan Gottsunda 

Kontakt:
070-729 96 70
kontakt@ulvis.se